pp 5 micron

Lõi lọc số 3 CTO/ PP

Chứa than hoạt tính được ép thành khối

Hấp phụ các chất hữu cơ

Khử mùi trong nước

Thời gian nên thay thế lõi số 3 là 9 tháng.