bo boc tui 123
ocb
bọ co 123

Lõi lọc nước số 2 – OCB

Cấu tạo từ vật liệu Polypropylen

Chứa than hoạt tính hấp thụ chất hữu cơ

Nên thay thế sau 6 tháng sử dụng

Bảo hành: 3 năm